(آب زرشک خالص ۱۲۵) (آب انار خالص۱۲۵)(آب آلبالو خالص ۱۲۵)

 

 آب زرشک خالص ۱۲۵:


آب زرشک خالص ۱۲۵ فاقد نگهدارنده، رنگ و افزودنی است.

در تولید آب زرشک  ۱۲۵ از زرشک منطقه قاینات آبگیری شده، پاستوریزه و کاملا سالم در اختیار مصرف کننده قرار میگیرد.

قیمت مناسب آب زرشک خالص ۱۲۵ با توجه به کیفیت بالا محصول، بدلیل اینست که در مرکز زرشک تولید میگردد..


زرشک پس از برداشت در سردخانه نگهداری میشود تا زمانهای خارج فصل از زرشک تازه آبگیری شود.

خالص بنوشید تا سالم بمانید

..............................................................

یک لیتر ۱۱۰۰۰ تومان/ ۲۸۵ سی سی ۴۵۰۰ تومان

..........................................


خواص آب زرشک ۱۲۵:


 آب زرشک خالص ۱۲۵ را پس از غذا یک استکان میل گردد

آب زرشک خالص ۱۲۵ چربی غذا را از بین میبرد و باعث هضم میشود

آب زرشک خالص ۱۲۵ از بین برنده چربی کبد و چربی خون است

آب زرشک خالص ۱۲۵پایین آورنده قند خون


آب انار و آب آلبالو خالص ۱۲۵:


از آلبالو ممتاز منطقه زشک و انار بجستان و کاشمر استفاده میشود

آب انار ۱۲۵ و آب آلبالو ۱۲۵همانند زرشک از میوه تازه آبگیری میشود.

آب انار ۱۲۵ و آب آلبالو ۱۲۵پایین آورنده غلظت خون و از بین برنده چربی خون است.

..................................................................................

آب آلبالو خالص یک لیتر ۱۰۰۰۰ تومان/ آب انار خالص یک لیتر ۹۰۰۰

....................................................................................

 ارسال به تمام نقاط کشور

اعطا نمایندگی ۰۹۱۷۷۱۵۸۰۷۵